Hammerfest videregående skole

   
 
Elenergisystemer
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Elenergisystemer
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylleplassering
 • VG2 elenergi
Eier
 • Hammerfest
År
ISBN
 • 978-82-05-37385-3
Tilgjengelige
 • 0/0
Lånere på venteliste
 • 0 (0)
*000   am
*00111249
*007 
*008070924     no         nob 
*020 $a978-82-05-37385-3
*096 $aVG2 elenergi
*10010$aStrømme, Helge
*24510$aElenergisystemer
*699 $aElenergi
*850 $aHammerfest
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Boka dekker alle mål i emnet elenergisystemer for Vg2 elenergi. Den inneholder både nødvendig teori og praktiske oppgaver. Elsikkerhet og elektrotekniske beregninger er integrert i faget. I oppgavene oppmuntres elevene til å finne løsninger på ulike problemstillinger og bruke digitale verktøy i arbeidet med dem og i presentasjonen.Boka er illustrert med tegninger, bilder og en rekke skjemaer.

Send til