Hammerfest videregående skole

   
Nye vegar til nynorsk
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Nye vegar til nynorsk
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Klassifikasjon
År
 • 2013
Noter
 • 1. utg. Oslo: Cappelen, 2002
ISBN
 • 978-82-02-40289-1
Tilgjengelige
 • 0/0
Lånere på venteliste
 • 0 (0)
*00001261nam 2200409 a 4500
*00114503
*008140818        ar     0 nno  
*015 $anf1337728
*020 $a978-82-02-40289-1$bh.$cNkr 310.00
*035 $a(BIBSYS)13342586x
*082 $a439.8282
*082 $d439.828$2DDK-5
*082 $a439.8282$2DDC-23
*082 $a439.8282$2DDC-21
*100 $aBerge, Anne Lene$d1945-
*245 $aNye vegar til nynorsk$cAnne Lene Berge
*250 $aUtg. 3
*260 $a[Oslo]$bCappelen Damm$c2013
*300 $a176 s.$bill.
*500 $a1. utg. Oslo: Cappelen, 2002
*691 $alærebøker læremiddel norsk språk nynorsk videregående skole sidemål vidaregåande skule grammatikk
*698 $aGrammatikk
*698 $aNorskfaget
*698 $aNynorsk språk
*698 $aRettskrivning
*698 $aØvinger$bForm
*698 $aVideregående skole
*698 $aSidemål$bNorsk språk
*899 $aNorbok$bNB
*996 $zlocal
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Ny og revidert utgåve av Nye vegar til nynorsk! Boka er oppdatert etter den reviderte læreplanen frå 2013 og den nye rettskrivingsnorma for nynorsk. I den nye utgåva er det oppgåver knytte til mange nye tekstar, både sakprosa og skjønnlitteratur. Nye vegar til nynorsk er eit læreverk for elevar som har nynorsk som sidemål. Læreverket legg opp til at elevane skal bruke nynorsk når dei arbeider med dei ulike emna i faget. På denne måten får dei regelmessig øving i nynorsk gjennom heile studieløpet og hjelp til å bli betre skrivarar. Boka har ein fellesdel og delar for dei ulike årstrinna. I fellesdelen er det ein gjennomgang av formverket og språklege emne som elevar med nynorsk som sidemål særleg må merke seg. I delane for dei ulike årstrinna er det tekstar og oppgåver knytte til ulike kompetansemål i faget. Drill og øv formverk og ordtilfang på nettstaden Nye vegar til nynorsk har ein eigen nettstad med oppgåver til dei ulike kapitla i boka. Mange av oppgåvene vil drille elevane i formverket og ordtilfanget på nynorsk.

Send til